institutor PREDESEL MIHAELA CRISTINA
STRADA MIHAI VITEAZUL NR.56, LOCALITATEA BRADESTI, jud.DOLJ, TEL/FAX: 0251/444 266; E-MAIL scoala_bradesti.dolj@yahoo.com

  VIZIUNEA

     Şcoala Ioan Grecescu Brădeşti  - o şcoală europeană, puternic angajată în dezvoltarea comunităţii , capabilă să ofere servicii educaţionale şi de consultanţă de înaltă calitate şi performanţă , promovând un dialog deschis şi permanent cu partenerii sociali şi educaţionali

 

MISIUNEA

Şcoala Ioan Grecescu Brădeşti îşi propune:

v    Să dezvolte interesul pentru educaţie şi emancipare permanentă în sensul promovării unui învăţământ modern, deschis şi flexibil, capabil să asigure accesul la toate nivelurile  de învăţământ, din perspectiva formării abilităţilor şi competenţelor pentru realizarea succesului personal şi profesional,într-un climat stimulativ de colaborare şi de siguranţă în contextul actual al perioadei de preaderare la Uniunea Europeană;

v    Să ofere servicii educaţionale şi de consultanţă pentru comunitate

v    Să faciliteze comunicarea între structurile comunitare , în şi dinspre şcoală promovând un dialog permanent, deschis şi flexibil între partenerii sociali şi educaţionali

v    Se obligă să asigure dezvoltarea individuală a tinerei generaţii

 

Nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii şi care vizează următoarele aspecte :

 

Dezvoltarea individuală a elevului

 

     Plecând de la principiul că profesorul este "ofertant de educaţie" pentru elev, accentul proiectelor şcolare şi al programelor din cadrul comisiilor metodice cade pe o ofertă educaţională ce urmăreşte dezvoltarea individuală a elevului.

    "Produsul finit" al educaţiei oferite trebuie să fie un cetăţean european, pregătit pentru competiţie profesională şi socială, cu principii morale sănătoase şi cu personalitate bine dezvoltată.

 

  

      Crearea unui climat de muncă şi de învăţare stimulativ

 

      Este încurajat atât spiritul de echipă (lucru în echipă) cât şi rezultatul individual în activitatea educativă.

 

      Garantarea pregătirii specializate 

 

       Pregătirea profesională este garantată ca fiind de calitate. Există un corp profesoral bine pregătit profesional şi stabil.

În plus, rezultatele deosebite, de accedere spre diferitele specializări din învăţământul liceal sunt o garanţie a calităţii pregătirii din gimnaziu.

 

       Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, printr-o formare personală permanentă

 

       Educaţia elevilor se realizează într-un mediu sigur atât în sensul "securităţii", "siguranţei" cât şi în sensul "formării permanente". Parteneriatul cu Jandarmeria şi Poliţia cât şi intrarea într-un proiect cu Ministerul de Interne stau garanţie.

       Trecerea de la un nivel la altul este mai uşoară prin sprijinul oferit de cadrele didactice cu o bogată experienţă psihopedagogică.

Vă place această pagină web?

Da, îmi place (102 | 76%)
Nu, nu-mi place (15 | 11%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one